Albayrak yeni ekonomi programını açıkladı Türkiye tarıma dönüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak reform paketini açıkladı. Buna göre yeni ekonomi reformu bir çok alanı kapsıyor.Ekonomi politikalarımız açısından önemli bir gündem için buradayız. Ağustos ayından bugüne kadar STK’ların katkı ve raporlarını alarak paketi hazırladık. İzleyeceğimiz politikaları şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşacağımızı söyledik. Ağustos ayında Yeni Ekonomi Yaklaşımımızı paylaştık. İhracat ve istihdamın odaklı olduğu, sürdürülebilir büyümeyi ve sıkı politikasıyla daha adaletli büyümeyi sizlerle paylaştık.

Eylül ayında orta vadeli programı Yeni Ekonomi Programı ile kamuoyu ile paylaştık. Tüm prensipleri 3 yıllık bir program haline getirdik. İşte bugün büyük ve güçlü Türkiye ekonomisinin altyapısı için reformların ilanı için bir aradayız.

REFORMLARIN BAŞINDA FİNANSAL SEKTÖR GELİYOR

Bu zamana kadar teknik detay ve içeriği ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı ve hayata geçirilmeye hazır hale getirildi. Bu nedenle 2019 yılı sonuna kadar diyerek çok net bir tarih veriyoruz. Reformların başında finansal sektör geliyor, onun altındaki de ilk başlık bankacılık sektörü olacak. Kamu bankalarına toplam 28 milyar TL Devlet İç Borçlanma Senedi verilecek.Özel bankaların ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayeleri artırılacak.

Kamu bankalarını bilançoları çok daha dirençli hale getirilecek. Özel bankalarımız yeniden sermayelendirme adımlarını zaten yürütüyorlar. Borç yeniden yapılandırmalarını ve icra-iflas işlemlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek için yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve oluşturulacak.Sorunlu kredilerin bir kısmı ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilecek. Bazı sorunlu kredilerin, bankaların ve ulusal-uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara devredilecek. Bu fonlar enerji girişim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu.

EMEKLİLİK SİSTEMİ BİREYSEL EMEKLİLİK VE KIDEM TAZMİNATI

Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak. Etkin bir tasarruf sistemi oluşturulacak tüm paydaşların katılımı ile kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek. Kıdem tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonu sağlanacak. Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan birini oluşturmaktadır.YEP kapsamında emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli konulardan birini oluşturacak. Vatandaşlar emekli olunca “Nasıl geçinirim” diye düşünmeyecekler. Sistemde biriken fonlar reel sektöre ve ülkemizin büyümesi üzerinde kanalize edilmesini sağlayacağız. Şirketerimiz böylece daha ucuz finansmanla yatırımlarını yapabilecekler. Ek kaynak da oluşturacağız.

MALİ ŞEFFAFLIK ARTIRILACAK

Tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığımızı azaltacağız reel sektörde riski 100 milyon lira ve üzeri olan grupların bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmaları zorunlu hale getirilecek.Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak. Oluşturacağımız sistem tüm ana paydaşlara, çalışanlara, işverenlere, devletimize katma değeri en yüksek olacak şekilde oluşturulacak. Emeklilik sistemindeki reformla toplanan fonlar milli gelirin %10’unu bulacaktır.Kredilerin stratejik sektörlere yönlendirilmesinin teşvik edilmesini sağlayacak bir yapı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) bünyesinde kurulacak. Sigortacılık denetleme ve düzenleme kurumu kuruyoruz. FİKKO bünyesindeki bir kurul ile stratejik alanlara daha fazla kredi sağlanması için teşvik mekanizmaları devreye alınacak.

SÖZLEŞMELİ TARIM YAYGINLAŞACAK: SERA A.Ş KURULACAK

Yerlileşme, ihracat, yüksek katma değerli üretime yönelik alanlara daha fazla teşvik sağlanacak. Bölge ve ürün bazında arz/talep planlaması yapılacak. Enflasyondaki en önemli sorunların başında gıda olduğu için yapısal reformların da en önemli ayağını gıda konusunda hazırladık. Sözleşmeli tarım yaygınlaştırılacak.Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz tarımda milli birlik projemiz olacak. Üretici ve tüketici arasında değer zinciri sağlanacak. Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz tarımda milli birlik projemiz olacak. Bölge ve ürün bazında makro arz, talep ve ticari planlama sürecinin altyapıları tesis edilecek.

Kurumsal altyapılar tesis edilecek, kooperatifçiliğe odaklanılacak. Gıda ürünlerinin ulusal markalaşmaları sağlanacak. Sahada operasyonel yetkinliğimizin merkezde olduğu güçlü yapısal altyapılarla sağlayacağız.Taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla tarım kredi kooperatifi ile SERA A.Ş. kurulacak. SERA A.Ş. ile 2019’da 2 bin hektar, orta vadede 5 bin hektara ulaşılacak. Hal Yasası kapsamında üretici kooperatiflerinin haller içindeki paylarının artırılması ile daha rekabetçi ortam sağlayacağız.

YENİ VERGİLENDİRME SİSTEMİ

Üretimde rekabeti toptan, perakende ve lojistik denetimi sağlayacak regülasyon çerçevesinde devreye alacağız. Sıkı maliye politikası, en temel politikalarımızın başında geliyor.Yeni Ekonomi Programı (YEP)’de 76 milyar dolar planlanan tasarrufun 44 milyar TL’si devreye alındı. Bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf adımlarımız devam edecek. Seçimden sonra da mali disiplinden vazgeçmeyeceğiz. Küçük baş hayvan sayısını 47 milyondan 100 milyona çıkaracağız. Bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf adımları devam edecek. Bütçede 76 milyar TL tasarruf hedefliyoruz. Gelirlerimizi daha da artırmak için toplumun genelini etkilemeyen, yüksek gelir gruplarının daha adil vergilendirilmesini sağlayacak ve enflasyona etkisi minumum olacak bazı adımlar hayata geçecek. Mükellef hakları icra kurulu kurulacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir