Başkan affı onayladı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 2002 yılında kasten ödl-ürme s-uçundan 15 yıl ağır h-pis, ruhsatsız si-lah kullanmaktan ise 10 ay alan ve 2005 yılında yürürlüğe giren TCK’nın uyarlama yargılaması sonucu toplam 15 yıl h-apis c-zası alan, ayrıca 2012 yılında kamu görevlisini kasten y-ralama s-çundan 9 ay h-pis verilen Mustafa Karaman’ın (45) -ezası Adli Tıp “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali” sebebiyle kaldırıldı

MÜEBBET MAHKUMUNU AFFETTİ

Kasten ö-dürme suçundan Kayseri 2. Ağır C-za Mahkemesinin 2002’deki kararıyla müebbet h-pis c-zası ile c-zalandırılmasına karar verilen ve c-zasının inf-zı sırasında şartla tahliye edilen

Kamu görevlisine hakaret ve kasten y-ralama s-çlarından Kayseri 2. Sulh C-za Mahkemesinin 2010 yılındaki kararıyla 11 ay 20 gün ve 5 ay h-pis c-zaları ile c-zalandırılan ve bu ezaları kesinleşerek aynı mahkemenin 2014’teki kararıyla 16 ay 20 gün hapis c-zası olarak içtima ettirilen ve denetim süresinde kasıtlı bir s-uç işlemesi nedeniyle ikinci s-çu işlediği tarih ile şartlı tahliye tarihi arasında geçen 9 bin 421 gün c-zasının aynen infazına karar verilen Uğur Fidancı’nın (43) kalan c-zasının da “sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğu” belirtilen Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda kaldırılmasına karar verildi.

42 YIL H-PİS ALMIŞTI

Ayrıca nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu görevlisine direnme, t-hlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından c-zalandırılmasına karar verilen, 2018 yılında bu c-zaları kesinleşerek Kocaeli 1. Ağır C-za Mahkemesince 42 yıl 18 ay h-pis c-zasına çarptırılan İsmail İpek’in (47) kalan c-zası da Adli Tıp Kurumunun “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali” kapsamında bulunduğunu belirten raporu sebebiyle kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü maddesinin 16’ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir