Birleşim esnasında söylemler oluştu

Ülkemiz bildiğiniz üzere yıllardır uğraştığı te-rör belasını yok etmek ve sınır güvenliğini oluşturmak adına ha-rekatlar düzenliyor. Normalde bunu anlayışla karşılaması gerekirken İr’an’da hut-belerde sk-andal sözler geldi.

İr-an’ın di-ni lideri Sey-yid Ali Ham-aney’in eyalet temsilcileri olan Cu-ma imamları, hut-belerinde Tür-kiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatını yakışıksız ifadelerle eleştirdiler.

İr-an’da okunan Cu-ma hut-belerinden örnekler: BİR AN ÖNCE TÜRKİYE’NİN ORADAN ÇEKİLMESİ GEREKİYORMUŞ SÖYLEMLERİ BU YÖNDE.

Ah-med Ha-temi (Tah-ran): “Türkiye’nin bu girişimi bağımsız bir devlete saldırıdır. İr-an devletinin yaklaşımı saldırıların hemen durdurulması ve Türkiye’nin Suriye topraklarından bir an önce çekilmesidir.”

Muh-ammedali Âli-Haşim (Tebriz): “Türkiye’den sağduyuyla Suriye’nin sınırlarına ve egemenliğine saygı duymasını istiyoruz.”

EC-DADLARIMA HA-KARET ETTİLER OS-MANLININ AC-ISI HALA ÜZERLERİNDE Kİ BİZLERİ MO-ĞOLVARİ OLMAKLA SU-ÇLADILAR:

Re-sul Fe-lahati (Reşt): “Türkler hala Os-manlı De-vletini ihya etme rüyasında ancak M-ğolvari saldırıların dönemi geçmiştir.”

Muha-mmed Meh-di Hü-seyni (Kerec): “Türkler Os-manlı İm-paratorluğu rüyasıyla AB-D zemininde oynamaktadır.”

Muha-mmed Sağ-çıraği (Sim-nan): “Su-riye kendi ülkelerini yeniden inşa etmekle uğraşırken Tür-kiye bu ülkeye saldırarak halkı rahatsız ediyor.” Bakalım bu söylemler nasıl karşılanacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir