Bu durumu beklemiyorlardı

Şanlı ordumuz, sınırımızın gü-venliği adına ha-rekatı başarılı bir biçimde ilerletirken birden fazla ülke ülkemize karşı tepki gösteriminde bulundular.

Ülkemizin ter-ör be-lasından kurtulmak, sınırlarımızı gü-vene almak, mül-tecileri oluşturulacak gü-venli bölgelere yerleştirecekken bazı ülkelerden tepkiler gelmeye başladı.

Ve bu ülkelerin arasında İs-rail de bulunmakta. Ha-rekattan rahatsızlık duyan İs-rail, Ülkemizin sürdürdüğü opera-syonda ter-ör örgü-tü y-pg’nin yanında desteğini gösterdi.

Edinilen bilgiye göre ise İsra’illi bir yetkili tarafından alınan bilgilere göre yapılan açıklamada Y-P-G’ye sil-ah yardımları yapacağı iddiaları öne sürülerek gündeme düştü.

Bölgede A-B-D’nin geri çekilme kararı ise A-B-D’yi oldukça şa-şkına çevirdi: İsr-ailli üst düzey bir yetkili Inde-pendent A-rapça’dan Emced-es Said’e yaptığı duyuruda AB-D Başkanı Do-nald Tr-ump’ın Su-riye’nin kuzeyindeki birliklerini geriye alma, “Kü-rtleri kendi kaderine terk etme” ve İr-an ile müzakere etme planlarının ardından İs-rail’in bu durumu çok il’ginç karşıladığı aktarıldı.

Gerekirse sil-ah sağlayabiliriz: “İs-rail’in gerektiğinde Kü-rtleri Tür-kiye’ye karşı korumak ve desteklemek için çeşitli önlemler alacağını” da öne süren yetkili “Kü-rtlere yapılacak herhangi bir saldırıda İs-rail’in Türk güç-lerine karşı askeri ey-lemde bulunmayacağını fakat zorlukları aşmak ve sil-ah sağlamak gibi farklı destekler sağlayabileceğini” dile getirdi.

Kü’rtler ile İs-rail’in koordinasyanı bulunmakta: Yetkili, “İs-rail’in, Su-riye sa-vaşı sırasında IŞ-D ile çat-ışan ve onları mağlup eden Su-riye’nin kuzeyindeki Kü-rtlere yönelik desteğin yok edilmesi konusunda te-dirgin olduğunu” dile getirerek, gü-venlik alanında İs-rail’in Kü-rtlerle koordinasyonu bulunduğunu ve ilişkilerin çok iyi olduğunu aktardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir