Cehennem de Azap Görecek 6 Sınıf Kadın

Cehennem de Azap Görecek 6 Sınıf Kadın Bir gün Fatıma validemizle birlikte Resulüllah huzuruna giren imam-ı Ali , Nebiyy-i Ekrem efendimizi sürekli göz yaşı döker halde görünce üzülüp sorar : -Ya Resulullah , sizi böyle göz yaşı dökmeye sevk eden hadise nedir ? Ne için böyle coşkun ağlıyorsunuz ? -Ya Ali , Miraç gecesinde Rabbim bana Cehennem in ( küçük ) suretini gösterdi . Orada yanacak kadınların misallerini gördüm . Çeşitli azaplarla tazip olunuyorlardı . Onun için göz yaşı dökmekteyim . -Nasıl azap görüyorlardı ya Resulallah ? Efendimiz şöyle anlatır: -Bir kadın gördüm saçlarından asılmış sallanıp duruyordu .

-Bir kadın gördüm , dilinden asılmış ağzından da katran dökülüyordu . -Bir kadın gördüm , göğsünden asılmış feryat ediyordu . -Bir kadın gördüm , ayakları göğsüne , elleri başına bağlanmış , çevresinde yılan ve akrepler dolaşıyordu . -Bir kadın gördüm , gövdesi eşek , başı da hınzır başı gibi . -Bir kadın gördüm , köpek şekline çevrilmiş ağzından ateş dökülüyordu . Meleklerde dökmemesi için ateşten kamçılarla vuruyorlardı. Daha fazla sabredemeyen Fatıma validemiz de Resül ( s . a .v . ) gibi göz yaşı dökmeye başlarken ; sormaktan da kendini alamaz : -Ya Resulallah ,

bu kadınların amelleri neydi , hangi hal ve tutumlarından dolayı böyle azap görmekteydiler ? istikbalde vaki olacak hallerin aynını bir sinema şeridi gibi müşahede eden Resulallah ( s . a . v . ) şöyle haber verir .  -Ya Fatıma , bunların böyle cezaya çarpılmalarına dünyadaki şu amelleri , şu tutum ve hareketleri sebep oluştur , der ve şöyle sıralar : 1 .Saçından asılı kadının günahı , saçını örtmeyişi , namahremden korunmayışıdır.Örtmekte bir marifet miymiş , demesidir. 2 . Dilinden asılı kadının günah ve hatası ise , diliyle kocasına eziyet edip bezdirmesi , ona cevap hakkı vermemesidir.3 .

Göğsünden asılı kadının günah ve kusuru ise , kocasının yatağından kaçması , onu yanından uzaklaştırmasıdır.4 . Ayakları göğsünde , elleri de boynuna bağlı bulunan kadının günahı da , gusülsüz gezmesi cenabetten yıkanmamasıdır . Muayyen halden sonra da gusletmeyi terk etmesi gusül abdestini hafife alıp ibadetlerini yapmamasıdır. 5 . Bedeni eşek , başı da hınzır başı gibi olan kadının günahı da , devamlı yalan söylemesidir .  6 . Köpek şekline benzeyen ve ağzından ateş kusan kadının günahına da gelince , korkunç derecede komşuya haset yapması ,

çekememezlik halinde olması , hep komşunun ayıp ve kusuruyla meşgul olmasıdır . Resül Efendimiz daha sonra kızına şöyle buyurdu : -Kızım Fatıma , kocasına haksız yere isyan edip , eziyette bulunan kadınlara acıyorum . Onlara çok yazık . Yapmasınlar bunları . ibadetlerini yapsın , tesettürlerine riayet etsinler . EN KÖTÜSÜ NEDiR ? Resulü Ekrem ( s . a . v . ) sordu : Kadınlarınızın azdığı , gençlerinizin isyana daldığı ve sizler cihadı terk ettiğiniz zaman haliniz nice olur ? Ashab : Böyle şey olacak mı diye sorunca ( Allah ) Resulü

Evet , varlığımı kudret elinde tutan (Allah )a yemin ederim ki daha kötüsü olacaktır buyurdu. Ashab : Daha beteri nedir diye sordu . Resulallah evet diyerek şöyle konuştu: Ya Maruf ile emredip , münkerden nehyetmediğiniz zaman haliniz nice olacak ? Ashab iyice şaşırmıştı Böyle şeyde mi olacak diye sorduklarında ( Allah ) Resulü Evet olacak dedikten sonra şunları söyledi : Evet , nefsim kudret elinde olan ( Allah )a yemin ederim ki bunun daha fenası da olacaktır . ( Allah ) teala şöyle buyuruyor : Zatıma kasem ettim , onlara öyle bir fitne ve bela veririm ki halim olanları da şaşırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir