Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimatı Verdi En Az 40 Sene

MHP’nin bazı su-çlarda ceza indirimi öngören kanun teklifine sıcak bakmayan AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yeni bir taslak üzerine çalışmaya başladı. Adalet Bakanlığı ve AK Parti’nin hukukçuları, Ceza İn-faz Yasası ve C-eza Kanunu’nda bir dizi değişiklik öngören ve yerel seçimden sonra Meclis’e götürülmesi beklenen taslakta detaylar ortaya çıktı. Yeni düzenleme ile “Nası-lsa ha-pse girm-em” devri bitecek. Kadın cina-yetle-rinde en az ce-za 40 yıl; çocukta 50 yıl olacak. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre,

mevcut sisteme göre terör suçluları cezalarının dörtte üçünü, a-dl-i su-ç-lular ise üçte ikisini çekiyor. Yeni çalışmada, te-rö-r su-çl-arına ilişkin hükümlere dokunulmayacak. Ancak cez-ası-nın yüzde 62-67’sini çeken a-d-li su-çlu-larda değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 52’ye çekilecek. Cumhurbaşkanı’nın en çok üzerinde durduğu konulardan biri olan kadın ve çocuğa yönelik ş-id-det, te-ca-vüz, cin-a-yet su-çla-rındaki ce-z-a oranları ise artacak. Alt sınır, kadın cina-ye-tlerinde en az 40, çocuk cina-ye-lerinde ise 50 yıl olarak yükseltilecek. Bu s-uç-ları işley-enler

şartlı salıverme koşullarından da yararlanamayacak. Yani cezalarını sonuna kadar çekecek. SU-ÇLAR SINIFLANDIRILACAK: Hı-rsı-zlık ba-şta olmak üzere birçok su-çta, suçlular cez-aev-ine girmeden salıveriliyor. Bu durumun da ortadan kaldırılması planlanıyor. Kademeli bir inf-az sistemi kurularak, bir yılın altında bir cez-ay-ı gerektirse bile, s-uç işleyen mutlaka cezae-vinde kalacak.Yeni inf-az düzenlemesinde 1-3 yıl c-e-za gerektiren su-çlar sınıflandırılarak, ceza-evi-nde en az kalacakları süre belirlenecek. Türkiye’deki in-fa-z uygulamalarının ada-let duygusunu zedelediğine dikkat çeken AK Parti kurmayları

“Su-ç işleyen ‘nasılsa ha-pis yatmayacağım’ diye düşünüyor. Bu doğru değil. Yeni düzenleme ile ceza söz konusu olduğunda, bir gün bile olsa hap-se girecek. Her suça göre yeni bir ce-za ve inf-az süresi olacak” değerlendirmesinde bulundu. Recep Tayyip Erdoğan kısaca kimdir: Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954 yılında İstanbul’un Kasımpaşa semtinde doğdu. Erdoğan, ilkokulu Piyale Paşa İlkokulu’nda okudu. 1965 yılında ilokulu bitirip İmam Hatip Lisesi’ne kayıt oldu ve 1973 yılında buradan mezun oldu. Daha sonra yüksek öğrenimini Marmara

Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’nde yaptı. Camialtı, İETT ve Erokspor’da 16 yıl futbol oynadı ve 12 Eylül 1980 sonrasında futbolu bıraktı. Milli Türk Talebe Birliğindeki görev yıllarından sonra, 1976 yılında Millî Selâmet Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığına ve aynı yıl MSP İstanbul İl Başkanlığına seçildi. 1977 yılında bir konferans münasebetiyle tanıştığı Emine Hanım’la 4 Temmuz 1978’de evlendi. Evliliklerinden Ahmet Burak ve Necmeddin Bilal adında iki oğlu, Esra ve Sümeyye adında da iki kız çocuğu oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir