Erdoğan 100 yıllık sistemi değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen 2019 Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde açıkladı. Adalet Bakanlığının uzun süredir hazırlığını sürdürdüğü 2019 Yargı Reformu Strateji Belgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de açıklandı. Yargıda yeni dönemin yol haritası niteliğindeki düzenlemeler dikkat çekti. Erdoğan, yüksek yargı üyelerine yeni paketin içeriğini anlattı.

İşte o açıklamadan öne çıkan başlıklar: Bu strateji belgesini sonraki reform hazırlıklarını başlangıcı olarak görebiliriz. Biz bu reformalara AB istediği için değil milletimizin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyor ve hayata geçiriyoruz. Yargı Reformu Stratejisi’nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor. Her şeye rağmen 2005 yılından bu yana süren AB müzakere sürecinin bir an önce tamamlanmasının en az bizim kadar Avrupa için de önem taşıdığına inanıyoruz.

Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz. . Tutuklamayı istisnai tedbir olarak görüyoruz. Tutuksuz yargılanmayı esas yöntem olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz. Adliyelerde vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik birtakım hedefler ve faaliyetler belirledik. Mevzuatın sadeleştirilmesi, adli yardım sisteminin ve savunma hakkının güçlendirilmesi hususlarında da atacağımız adımlar bulunuyor.

Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak. İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız. Mevzuatımızda tutukluluğun azami süresi belirlenmiş olmakla birlikte bu süre tüm safahatı kapsamaktadır. Bu kapsamda tutukluluk sürelerinin soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlenmesini planlıyoruz.

Hukuk Fakülteleri 5 yıl olacak

Hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve başarı ölçütünü yeniden belirleniyoruz. Hukuk fakültelerinde eğitim süresinin 5 yıla çıkarılmasını, kontenjanların düşürülmesini öngörüyoruz. Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyor, kurulun disiplin kararlarına karşı yargı yolunu genişletiyoruz Reform düzenlemesi ile mesleğin başında hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ayıracak ve alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacağız.

Noter Yardımcılıkları geliyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde yargıda performans, ölçüm ve takip merkezi kuruyoruz. Uzun süren soruşturma ve davalar bu merkezde oluşturulacak sistem vasıtasıyla takip edilecek. Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerini genişletiyoruz. Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda davaların daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak için özel mahkemeler kuruyoruz.

Avukatlara Yeşil Pasaport verilecek

Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz. Tanıklık ücretinin yeniden belirlenmesi gerekiyor. Tanıklara yaklaşımla ilgili standartların yükseltilmesi için gerekli adımlar atılacaktır. Tanıkların psikolojik olarak yıpranmasını önleyecek düzenlemeler yapılacak. Tanıklığı zorlaştıran uygulamalar ortadan kaldırılacak. Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkan tanınacak.

Yargıda birçok yeni uygulama Belgede, yargı alanında birçok yeni uygulama yer alıyor. Özellikle, hâkim ve savcıların ihtisaslaşması, atandıkları yerde ne kadar kalacaklarına yönelik teminat verilmesi, yeni uzlaşma modelleri, hükümlü veya tutukluların aileleri ile görüntülü görüşebilmesi ve ağır hasta hükümlülerin infaz süreçlerine ilişkin yeni adımlar atılıyor. Türkiye’nin yargı alanındaki yeni yol haritası anlamına gelen belge, dokuz ana başlıktan oluşuyor ve önümüzdeki sürece ilişkin yargı alanında yaklaşık 70 hedef sıralanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir