Geri gitmeleri gerekiyordu oysa

NELER YAŞANMIŞTI: Yaşanan gelişmelere göre ülkemiz, Su-riye’nin ku-zeyinde kurulmak istenen ter-ör koridorunu bitirmek orayı temizlemek ve Gü-venli Bölge kurulması için Ba-rış Pı-narı Ha-rekatı’nı duyurmuştu.

Ve harekatın 9’uncu gününde AB-D Başkan Yardımcısı Mi-ke Pe-nce, Cum-hurbaşkanı Er-doğan ile yaptığı görüşmenin akabinde ate-şin kesilmesini ilan edildiğini açıklamıştı.

T-ürk heyeti olayı ‘ate-şkes’ olarak değil, ‘ara verme’ olarak adlandırmıştı. Ve bu görüşmede, opera-syonlara 120 saat ara verilmesi, bu süre durumunda ter-ör örgü-tü P-K-K/Y-P-G’nin Gü-venli Bölge’den çekilmesi kararına varılmıştı.

Edinilen gelişmelere göre ise; Mi-lli Sa-vunma Bakanlığı, Tü-rk Sil-ahlı Ku-vvetleri (T-SK) tarafından gü-venli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata bir bütün olaraktan uyulurken, P-K-K/Y-P-G’li ter-öristlerin son 36 saatte ise 14 ta-ciz-sal-dırı gerçekleştirdiğini aktardı.

Ve bu kapsamda Bakanlıktan yapılan duyuruda, “TS-K tarafından, Tü-rkiye ile AB-D arasında 17 Ekim 2019 tarihinde gü-venli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulmaktadır.

Buna rağmen son 36 saat boyunca da P-K-K/Y-P-G’li ter-öristler tarafından 12’si Re-sulayn, biri T-el Ab-yad, biri de T-el Ta-mir bölgesinde yaşanmak üzere toplam 14 ta-ciz-sal-dırı girişiminde bulunulmuştur.

Ve bu kapsam da ta-ciz ve sal-dırıların muhtelif hafif ve a-ğır sil-ah (ha-van, ro-ket, Do-çka uçaks-avar ve tanks-avar sil-ahı) ile yapıldığı görülmüştür.

Ve bu kapsam da mu-tabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru mü-dafaa hariç sü-künetin devam edilebilmesi için A-B-D ile anlık koordine uygulanmaktadır.” ifadeleri altı çizilerek vurgulandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir