Görüşmenin sonucuna göre karar alacağız

Ülkemizin Su-riye’ye yaptığı Ba-rış Pınarı Ha-rekatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan, AB-D Başkanı Do-nald Tr-ump, harekatı beklediğini ve bu konuda şa’şkınlık yaşamadığını dile getirerek “PK-K, DE-AŞ’tan daha kö-tü” ifadelerini belirtti.

AB-D Başkanı Do-nald Tr-ump, İ-tal-ya Cum-hurbaşkanı Se-rgio Ma-ttarella ile yaptığı 2’li görüşmenin akabinde Be-yaz Sa-ray’da ortak basın toplantısı yaptılar.

Ba-rış Pı-narı Ha-rekatı’nın başlatılmasının kendini şa-şırtıp şa-şırtmadığı sorusuna Tr-ump, “(Cum-hurbaşkanı Recep Tayy-ip) Er-doğan’ın kararı beni şa-şırtmadı. Uzun vakittir bunu yapmak istiyordular, uzun süredir Su-riye sınırına a-sker yığıyordu” cevabını verdi.

Su-riye’nin kuzeyindeki as-ke-rlerini çektiklerini anımsatan Tr-ump, “(Tür-kiye ile Y-PG) uzun süredir s-vaşıyor. Su-riye sınırında da sa-vaşıyorlar. Burası Su-riye sı-nırı. Ben de niye dostumuz olmayan bir ülkenin (Su-riye) topraklarını koruduğumuzu sormaktayım. Su-riye’nin de Kür-tlerle ilişkisi var ve onlar da me-lek değil. Kim me-lek ki?” ifadesini belirtti.

”Ve orada bölgede herkes DE-AŞ’tan ne-fret ediyor. Ru-sya, İr-an, Su-riye. Belki birazcık daha az boyutta Tür-kiye. Hepsi DE-AŞ’tan bizim kadar ne-fret ediyor. Burası onların bölgesi. Biz 7 bin mil uzaktayız” diye ekleyen Tru-mp, AB-D’nin DE-AŞ ile de mü-cadele ettiğini belirterek, “Birçok açıdan PK-K, ter-ör ve ter-ör teh-didi bakımından muhtemelen DE-AŞ’tan daha kö-tü” değerlendirmesini yaptı.

Cum-hurbaşkanı Rec-ep Ta-yyip Er-doğan’a Su-riye’nin kuzeydoğusuna ha-rekat düzenlemesi için yeşil ışık vermediğini ifade eden Tr-ump, “Pen-ce ve Er-doğan görüşmesi başarılı geçmezse yaptırımların Tür-kiye’yi ma-hvedeceğini” söyledi. Tr-ump, ”Su-riye ve Tür-kiye’nin konu ile ilgili tartışacaklarını belki de ka-vga edeceklerini’ ifade etti. Ayrıntılar geliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir