İmza atıldı 5 kişinin mal varlığı dondu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Yem-enli 5 şahsın mal varlığının dondurulması kararı yayınlandı. Karara göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2140 (2014) 2216 (2015), 2402 (2018) ve 2456 (2019) sayılı kararları doğrultusunda Yem-en eski Cumhurbaşkanı A-li Ab-dullah Sa-lih’le birlikte

4 kişinin Türkiye’de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere tüm hak ve alacakları ile mal varlıklarının 26/02/2020 tarihine kadar dondurulmasına ve mal varlıklarına ilgili işlemlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iznine bağlanması hükmedildi. Mal varlığı dondurulan isimler şöyle;

– Ab-d E-l Kha-liq Al Ho-uthi – Hu-ti Askeri Komutanı – 1984 doğumlu. – Ab-dullah Ya-hya Al Ha-kim – Hu-ti Gr-ubu İkinci Komutanı. – A-li Ab-dullah Sa-leh – Ye-men Genel Halk Kongresi Partisi Başkanı – 1945 doğumlu. – Ab-dulmalik Al Houthi. – Ah-met A-li Abdullah Saleh – Eski Büyükelçi ve eski Tuğgeneral – 1972 doğumlu

SALİH 2017’DE ÖIdürüIdü: Yem-en’i 34 yıl yöneten Salih, cumhurbaşkanlığı döneminde mücadele ettiği ancak ülkede 2011’de patlak veren halk ayaklanmalarının ardından değişen dengelerle 2013 yılında “müttefik” konumuna geldiği Husilerin, 4 Aralık 2017’de düzenlediği saIdırıda hayatını kaybetmişti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir