Ruslar açıkladı

Erdoğan’ın Birleşik Devletler’de temaslarda bulunmak için gittiği kritik görüşmeler yapacak.Görüşmeler hakkında konuşan Rus uzman Vladimir Fitin, Erdoğan’ın A’BD’de yapacağı görüşmeler öncesinde Türkiye’nin elindeki en önemli argümanı açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun F’eto’nün merkezinin A’BD olduğu açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Rus uzman Vladimir Fitin A’BD karşısında hangi kozlarının olduğunu açıkladı

TÜRKİYE’NİN ELİNDE ÖNEMLİ KOZLAR VAR

Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, F’etü lideri F’etullah Gülen’in orada olmasından dolayı A’BD’ye karşı birçok şikayeti olduğunu ifade etti.

Fitin, “Türkiye, t’erörist olarak gördüğü F’etullah Gülen ve çevresinin korunması bakımından sürekli bu büyük mesele ile ilgili konuşup durumu gündeme getiriyor. Bu nedenle Suriye’de Kürtleri desteklemeye devam etmelerini bir kenara bırakalım, A’BD’ye yönelik çok sayıda şikayetleri var” ifadelerini kullandı.

A’BD NE İSTİYOR Türkiye’nin kendi açısından F’etü’nün 2016’daki d’arbe girişimine dahli olduğunu gösteren bir dizi belge sunduğunu, ancak bunun bir etkisi olmadığını hatırlatan Fitin, şöyle devam etti: A’BD yıllardır bu konuda Türkiye tarafından yeterli argüman sunulmadığı yönündeki tavrını sürdürüyor A’BD’nin tek isteği, Türkiye’ye yönelik fazladan bir baskı aracını elinde bulundurmak.” Fitin, Çavuşoğlu’nun açıklamalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti öncesinde gelmesinin önem arz ettiğini de belirtti.

Fitin Bana kalırsa bu açıklamanın ziyaretten önce yapılmasının amacı, Erdoğan’ın elinde bir kez daha, S400 sevkiyatının durdurulması, Rusya ile a’skeri-teknik işbirliğinin sonlandırılması gibi konularda ısrarcı olacak A’BD’ye karşı oynayacak kart bulundurmak, karşı argümana sahip olmak” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelerin artık t’erör ö’rgütlerini desteklediklerini açıkça söylediğini belirterek çok açıkça söylüyorum Türkiye’ye karşı cephe almış F’etü’nün merkezi A’BD’de” açıklamasını yapmıştı.

Tumpdan Türkiye talimatı

AB-D Başkanı D-nald Tump gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Don-ld Tump, Türkiye’nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Suriye’den çıkıyoruz. 30 gün süreyle kalmamız gerekiyordu ama bu neredeyse 10 yıl önceydi Ortadoğu’daki savaşlar için 9 trilyon dolar harcadık fakat tüm bu çabalardan sonra bile Ortadoğu daha güvenli bir yer değil.

ERDOĞAN’A ÖVGÜ DOLU SÖZLER:

ÜLKESİNİ SEVEN VE GÜZEL İŞLER YAPAN BİR ADAM Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesini seven ve güzel işler yapan bir adam. Yakın zamanda bir araya gelebiliriz.

Erdoğan ile çok iyi ilişkimiz var. Erdoğan ile çok kısa içinde bir araya gelebiliriz.” dedi. ABD HAZİNE BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI Trump’ın açıklamasında sonra ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim’de Türkiye’ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.

Türkiyeye harekat seçeneği bulunduğunu açıkladı

ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın bitmesine saatler kala, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’ye küstah bir tehditte bulunarak “Başkan Trump, ihtiyaç halinde Türkiye’ye askeri harekât yapılması için hazırlıklı” açıklamasını yaptı. Suriye mutabakatı için Türkiye’ye gelen ABD heyetinde yer alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo CNBC’de yer alan skandal demecinde kullandığı ifadelerin arasından çıkan mesaj t-hditler barındırıyor.

GEREK GÖRÜLÜRSE ASKER HAZIR

Trump’ın gerekli görülmesi durumunda Türkiye’ye karşı bir askeri harekât gerçekleştirebileceği tehdidinde bulundu.

“Barışı savaşa tercih ederiz” diyen Pompeo, “Ancak kinetik ya da askeri tutum almak gerekirse, Başkan Trump’ın bu gereği yerine getirmeye hazır olduğunu bilmelisiniz” ifadelerini kullandı.ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın bitmesine saatler kala Türkiye’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamalarda bulunan Pompeo, “Barışı s-vaşa tercih ederiz.

Ama kinetik ya da askeri tutum almak gerekirse, Başkan Tr-mp’ın bu gereği yerine getirmeye hazır olduğunu bilmelisiniz” dedi. Pomp-o, ABD’nin askeri bir karşılık vermesini gerektirecek durumların ne olduğu sorusuna karşılık vermedi ve “Başkan’ın ABD’nin askeri kudretini kullanmayı üstlenip üstlenmeme kararının önüne geçmiş olmak istemiyorum.” açıklamalarında bulundu.

Yakaladıklarımızın akıbeti belli oldu

NELER YAŞANMIŞTI: AB-D ve Türkiye gruplarının B-arış Pı-narı Ha-re-katı’nın durması konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşmayla alakalı olarak da AB-D Başkan Yardımcısı Mi-ke Pe-nce’ın A-B-D Bü-yükelçiliği’nde açıklamalar da bulundu.

Pe-nce, “A-BD ve Tü-rkiye Su-riye’de ate-şkes için anlaşma yaptı. Y-P-G 120 saat içerisinde çekilme işlemi yapacak. Başkan Tr-ump Cum-hurbaşkanı Er-doğan’a mi-nnettardır” diye belirtti.

AB-D Başkanı Tr-ump, Türkiye’nin uyguladığı Ba-rış Pı-narı Ha-rekatı’yla alakalı olarak ate-şkes anl-aşmasıyla ilgili, “Türkiye’den harika haberler. Kısa süre sonra Pe-nce ve Po-mpeo basın toplantısı yapacak. Teşekkürler Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak.” diye ekledi.

Su-riye’nin ku-zeyinde yapılan Ba-rış Pı-narı Ha-rekatı’nda A-BD ile Tü-rkiye’nin anlaşması üzerine YP-G ter-ör örgü-tünün serbest bıraktığı akabinde ise yakalanan Tür-kiye uyruklu DE-AŞ’lılar Şan-lıurfa’ya getirilecek. Yaklaşık 150 DE-AŞ’lı ter-örist ce-zaevlerine bırakılacak. Tü-rk uy-ruklu olmayanlar ise T-el Ab-yad’da ki ce-zaevlerinde SM-O ko-ntrolünde kalacak.

Türkiye tarafından Su-riye’nin kuzeyini ter-ör örgü-tü P-KK’dan temizlemek adına 9 Ekim’de Ba-rış Pı-narı Ha-rekâtı start almıştı. Ha-rekâtın 9. gününde A-me-rika Bir-leşik De-vletleri ile yapılan mutabakat çerçevesinde ter-ör örgü-tü PK-K/YP-G iş-gal ettiği bölgelerden çekilmeye başlayacağı ifade olarak eklenmişti.

Cum-hurbaşkanı Er-doğan bugün ya-bancı basın temsilcilerine yaptığı açıklamada B-arış Pı-narı Ha-rekatı başladığında ter-ör örgü-tünün elindeki P-K-K/Y-P-G mensuplarını serbest bıraktığını duyurmuştu.

Cum-hurbaşkanı Er-doğan, “YP-G 750 kadar DE-AŞ mi-li-tanını serbest bıraktı, bunların 195’ini yakaladık” demişti. Bu açıklama sonrası Yakalanan 195 DE-AŞ ter-öristinden 150’sinin ise Tür-kiye’ye getirileceği ve ce-za-evine konulacağı bildirildi. İlk etapta Şa-nlıurfa’ya getirileceği öğrenilen yaklaşık 150 DE-AŞ’lı ter-öristin, Tür-kiye uyr-uklu olduğu aktarıldı.

TEL AB-YAD’DA YA-BANCI UY-RUKLULAR OLA-CAK: Bir diğer edinilen gelişme ise yabancı uyruklu DE-AŞ’lilerin ise T-el Ab-yad’daki Su-riye Mil-li Or-du gözlem noktaları ile karargahlarına götürüldükleri de gelen bilgiler arasında.

Görüşmenin sonucuna göre karar alacağız

Ülkemizin Su-riye’ye yaptığı Ba-rış Pınarı Ha-rekatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan, AB-D Başkanı Do-nald Tr-ump, harekatı beklediğini ve bu konuda şa’şkınlık yaşamadığını dile getirerek “PK-K, DE-AŞ’tan daha kö-tü” ifadelerini belirtti.

AB-D Başkanı Do-nald Tr-ump, İ-tal-ya Cum-hurbaşkanı Se-rgio Ma-ttarella ile yaptığı 2’li görüşmenin akabinde Be-yaz Sa-ray’da ortak basın toplantısı yaptılar.

Ba-rış Pı-narı Ha-rekatı’nın başlatılmasının kendini şa-şırtıp şa-şırtmadığı sorusuna Tr-ump, “(Cum-hurbaşkanı Recep Tayy-ip) Er-doğan’ın kararı beni şa-şırtmadı. Uzun vakittir bunu yapmak istiyordular, uzun süredir Su-riye sınırına a-sker yığıyordu” cevabını verdi.

Su-riye’nin kuzeyindeki as-ke-rlerini çektiklerini anımsatan Tr-ump, “(Tür-kiye ile Y-PG) uzun süredir s-vaşıyor. Su-riye sınırında da sa-vaşıyorlar. Burası Su-riye sı-nırı. Ben de niye dostumuz olmayan bir ülkenin (Su-riye) topraklarını koruduğumuzu sormaktayım. Su-riye’nin de Kür-tlerle ilişkisi var ve onlar da me-lek değil. Kim me-lek ki?” ifadesini belirtti.

”Ve orada bölgede herkes DE-AŞ’tan ne-fret ediyor. Ru-sya, İr-an, Su-riye. Belki birazcık daha az boyutta Tür-kiye. Hepsi DE-AŞ’tan bizim kadar ne-fret ediyor. Burası onların bölgesi. Biz 7 bin mil uzaktayız” diye ekleyen Tru-mp, AB-D’nin DE-AŞ ile de mü-cadele ettiğini belirterek, “Birçok açıdan PK-K, ter-ör ve ter-ör teh-didi bakımından muhtemelen DE-AŞ’tan daha kö-tü” değerlendirmesini yaptı.

Cum-hurbaşkanı Rec-ep Ta-yyip Er-doğan’a Su-riye’nin kuzeydoğusuna ha-rekat düzenlemesi için yeşil ışık vermediğini ifade eden Tr-ump, “Pen-ce ve Er-doğan görüşmesi başarılı geçmezse yaptırımların Tür-kiye’yi ma-hvedeceğini” söyledi. Tr-ump, ”Su-riye ve Tür-kiye’nin konu ile ilgili tartışacaklarını belki de ka-vga edeceklerini’ ifade etti. Ayrıntılar geliyor.

Sahada yenilmedik masaya taşıdılar

Milli Takımımız, Fransa mücadelesinde Kaan Ayhan’ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; ‘Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda dün Fransa maçında atılan gol sonrası asker selamı veren Türkiye A Milli Takım için Uefa’ya çağrıda bulundu.

FRANSIZ BAKAN’IN YAKIŞIKSIZ TALEBİNİ UEFA ELE ALDI

Futbolcularının spor ruhuna aykırı davrandığını gerekçe göstererek, oyunculara UEFA’dan “örnek ceza” verilmesini talep etti.

Maracineau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dünkü karşılaşmada Kaan Ayhan’ın attığı gol sonrası Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için Mehmetçik’e asker selamı gönderen milli futbolcuların spor ruhuna aykırı davrandığını iddia etti.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA, Almanya ve Fransa’nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım’ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Türkiye Fransa maçına gölge düştü

illi Takım, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Grupta ilk beraberliğini alan Türkiye, puanını 19 yaptı ve ikili averajla Fransa’nın önünde liderliğini korudu. Milli futbolcular, asker selamıyla attıkları golü Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik’e armağan etti. Karşılaşmanın ilk yarısında etkili taraf, Fransa oldu. Maç bitiminde mutlu ayrılan taraf Türkiye oldu

MİLLİLER GEÇİT VERMEDİ FRANSIZLARDAN SKAND-L

İlk 15 dakikalık bölümün ardından özellikle Kingsley Coman ve Antoine Griezmann’ın geliştirdiği üst üste ataklarla gol arayan Fransa Milli Takımı oyuncularına, ay-yıldızlıların kalecisi Mert Günok geçit vermedi.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile Türkiye karşı karşıya geldi. Maç yayınını gerçekleştiren Fransız rejisi skandal bir harekete imza atarak A Milli Takımımızın asker selamı verdiği gol sevincini ekrana yansıtmadı.

Ama Biz Paylaşarak Tüm Dünya’ya Gösterim

Tump imzalayacağı yaptırım kararnamesini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fox News muhabiri Katie Pavlich’in DEAŞ konusunda Avrupalı ülkelerin bir anlaşma yapmadığını anımsatarak, “Şimdi Almanya Başbakanı Angela Merkel ortaya çıkıp, Türkiye’ye (operasyondan) vazgeçmesini söylüyor. Avrupalıların çok fazla sorumluluğu yok mu?” paylaşımına yer verdi. Yakında Türkiye’ye yaptırımları içeren kararnameyi imzalayacağım.” ifadelerini kullandı

YENİ VERGİLER YOLDA

Bu açıklamalarının ardından bir açıklama daha yayınlayan Trump, “Yakında Türkiye’ye yaptırımları içeren kararnameyi imzalayacağım.” ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca “Çelike uygulanan gümrük vergisi yüzde 50’ye çıkacak. Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını içeren müzakereleri hemen sonlandıracak. Bazı kişilerin ABD’den, bu ülkenin düşmanı olan Esad yönetimindeki, 7 bin mil ötedeki Suriye sınırını korumasını istediğini belirten Trump, “Aynı zamanda, Suriye ya da onlara yardım etmek isteyen kim varsa, doğal olarak Kürtler’i korumak istiyor. Ben daha çok ABD’nin sınırı ve bir parçası olan güney sınırına odaklanmayı tercih ederim. Bu arada, (yasa dışı göçmen sayıları) sayılar düşüyor ve duvar örülüyor!” mesajını paylaştı.

Turpdan üçüncü kez Türkiye tediti

EBD Başkanı Don-ld Tump, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı son dakika açıklamasında Türkiye’ye büyük yaptırımların geldiğini açıkladı. T-rump, “Fox and Friends programındaki Brian Kilmeade her şeyi yanlış anladı. Biz 200 yıldır birbirleriyle s-vaşı sürdüren iki grup arasındaki s-vaşa girmeyeceğiz. Avrupa’nın kendi D-EŞ m-hkumlarını alma şansı vardı ama bedelini ödemek istemediler. “Bırakalım A-BD ödesin” dediler.

BÜYÜK YAPTIRIM YOLDA

Kü’rtler bazılarını (D-EŞ’lileri) bizi işin içine dahil etmek için serbest bırakıyor olabilir. Çoğu geldikler Türkiye ve Avrupa ülkeleri tarafından kolayca yakalanabilirler, ama hızlı hareket etmeliler.

Türkiye’ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemiz gerektiğini mi düşünüyor? Sonu gelmeyen savaşlar bitecek!” dedi.

Birleşim esnasında söylemler oluştu

Ülkemiz bildiğiniz üzere yıllardır uğraştığı te-rör belasını yok etmek ve sınır güvenliğini oluşturmak adına ha-rekatlar düzenliyor. Normalde bunu anlayışla karşılaması gerekirken İr’an’da hut-belerde sk-andal sözler geldi.

İr-an’ın di-ni lideri Sey-yid Ali Ham-aney’in eyalet temsilcileri olan Cu-ma imamları, hut-belerinde Tür-kiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatını yakışıksız ifadelerle eleştirdiler.

İr-an’da okunan Cu-ma hut-belerinden örnekler: BİR AN ÖNCE TÜRKİYE’NİN ORADAN ÇEKİLMESİ GEREKİYORMUŞ SÖYLEMLERİ BU YÖNDE.

Ah-med Ha-temi (Tah-ran): “Türkiye’nin bu girişimi bağımsız bir devlete saldırıdır. İr-an devletinin yaklaşımı saldırıların hemen durdurulması ve Türkiye’nin Suriye topraklarından bir an önce çekilmesidir.”

Muh-ammedali Âli-Haşim (Tebriz): “Türkiye’den sağduyuyla Suriye’nin sınırlarına ve egemenliğine saygı duymasını istiyoruz.”

EC-DADLARIMA HA-KARET ETTİLER OS-MANLININ AC-ISI HALA ÜZERLERİNDE Kİ BİZLERİ MO-ĞOLVARİ OLMAKLA SU-ÇLADILAR:

Re-sul Fe-lahati (Reşt): “Türkler hala Os-manlı De-vletini ihya etme rüyasında ancak M-ğolvari saldırıların dönemi geçmiştir.”

Muha-mmed Meh-di Hü-seyni (Kerec): “Türkler Os-manlı İm-paratorluğu rüyasıyla AB-D zemininde oynamaktadır.”

Muha-mmed Sağ-çıraği (Sim-nan): “Su-riye kendi ülkelerini yeniden inşa etmekle uğraşırken Tür-kiye bu ülkeye saldırarak halkı rahatsız ediyor.” Bakalım bu söylemler nasıl karşılanacak.