Tarihi bir yanıtı verdi konuşmasında

Bildiğiniz üzere ordumuz büyük bir hare’kat aşamasında sınırımızda ilerlemekte. Hedef 30 km derinliğin güvenliğini sağlamak bu kapsamda tep’kiler de bize dinmiyor. As’kerimize bizler destek olurken onlarda hem bize hem askerlerimize karşı pro’testolar gerçekleştiriyorlar.

Alınan ilk bilgilere göre, yaptığı konuşmada Cum-hurbaşkanı Er-doğan AK Pa-rti grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada ekonomik yap-tırımlarla Tür-kiye’yi teh-dit eden ülkelere çok se-rt yanıtlar verdi.

Cum-hurbaşkanı Er-doğan AK Pa-rti grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada ekonomik yaptırımlarla Türkiye’yi teh-dit eden ülkelere resti çekip geçti.

Konuşmalarına şöyle devam etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizi ekonomik ve çeşitli yaptırımla teh-dit edenlere de azdan az çoktan çok gider demekteyiz. Biz Çanakkale’de bir tas çorbayı bile beraber içen paylaşan ecdadın torunlarıyız.

Onunla Çanakkale destanını yazanların torunlarıyız. Bizde açtığınız her ya-ranın çok daha büyüğü sizin ekonominizde açılacaktır. Bizim kesilen sakalımız çok daha gür yerine gelir fakat sizin kayıplarınızın telafisi kolay olmaz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir