Tutum ve fikri hakkını aktardı

AB-D’nin yaşamakta olan si-yonizm karşısında duran Orto-doks Ya-hudileri, Tü-rkiye’nin alt sınırında kurulmaya çalışılan ter-ör ko-ridorunu yok etmek ve bölgeye ba-rış ile hu-zur getirmek hedefiyle başlatmış olduğu Ba-rış Pınarı Ha-rekatı’na destek verdiklerini dile getirdiler.

Şa-ul Be-n Ki-ş, “Bayrak bir kez göndere çekildi mi bir daha asla yere inmez. Tür-kiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-doğan, Tü-rkiye gelecek yıllarda süper güç olmaya doğru gitmektedir” diye ekledi.

Sosyal medya kullanıcısı Şaul Ben Kiş kendisini An-tisi-yonizm sözcüsü olarak tanıtıyor, Birleşmiş Mi-lletler (BM) binası önünde T-ürk bayrağı açtıkları İs-rail karşıtı pro-testo görüntülerini paylaşarak destek verdi.

TÜM DÜNYAYA RAĞMEN YANINIZDA OLACAĞIZ: ‘Tü-rkiye ter-örizmle sa-vaşıyor’ etiketiyle Tev-rat Ya-hudileri olarak Tü-rkiye’ni yanında olduklarını dile getiren Ben Kiş, “Tüm dünyaya rağmen, Cum-hurbaşkanı Er-doğan’ın Su-riye’ye başlattığı ha-rekatla ilgili Tü-rk insanının ve hü-kümetinin yanında duracağız.” ifadelerini ekledi.

Ben Kiş sözlerine devam etti, aynı pro-testo görüntülerinin yer aldığı “Tü-rk askerine selam olsun” etiketiyle attığı diğer twe-et’te de şunları yazdı: “Tr-ump, A-me-rika, İs-rail, Av-rupa Bir-liği. Biz, N-ATO ve diğerlerine karşı Tü-rkiye’nin yanında duracağız. Elimizde ki Tü-rk bayrağını dalgalandırmak gururdur. Cum-hurbaşkanı Er-doğan dik dur, biz seninleyiz. Biz Tür-kiye’yi seviyoruz.” dedi.

Daha önceden yaptığı paylaşımında “Tür-kiye’nin önemli lideri Er-doğan’ın başarısı için dua edilmesi ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini” kaydeden Ben Kiş, “Bayrak bir kez göndere çekildi mi bir daha asla yere inmez. Tür-kiye’nin Cum-hurbaşkanı Er-doğan, Tür-kiye gelecekte sü-per g-üç olmaya doğru gitmektedir.” ifadelerinin altını çizdi.

Ben Kiş, bir önce ki pa-ylaşımında da kendisinin Tü-rk vatandaşı olduğunu vurgulayarak, “İs-rail’le bir ilgim yok. Si-yonist karşıtı olmak ve İs-rail’e karşı çıkmak seni Ya-hudi karşıtı yapmaz. Benim mil-liyetim Tü-rk, di-nim Ya-hudiliktir.” ifadelerini belirtti.

2 gün önce ‘Biz Tü-rkiye’yiz’ etiketiyle attığı twe-et’te de Ben Kiş, şunları yazdı: “Ben bir Ya-hudi’yim, bir Tü-rk’üm. Tür-kiye sadakat göstereceğim tek ülke konumundadır. İs-rail benim vatanım değil, İs-rail benim sığındığım yer değil, olamaz. İs-rail liderleri benim temsilcilerim olamaz. Ben sadece kırmızı-beyaz ay yıldıza bağlılığımı ilan ediyorum.” diyerek takdiri topladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir