Yakaladıklarımızın akıbeti belli oldu

NELER YAŞANMIŞTI: AB-D ve Türkiye gruplarının B-arış Pı-narı Ha-re-katı’nın durması konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşmayla alakalı olarak da AB-D Başkan Yardımcısı Mi-ke Pe-nce’ın A-B-D Bü-yükelçiliği’nde açıklamalar da bulundu.

Pe-nce, “A-BD ve Tü-rkiye Su-riye’de ate-şkes için anlaşma yaptı. Y-P-G 120 saat içerisinde çekilme işlemi yapacak. Başkan Tr-ump Cum-hurbaşkanı Er-doğan’a mi-nnettardır” diye belirtti.

AB-D Başkanı Tr-ump, Türkiye’nin uyguladığı Ba-rış Pı-narı Ha-rekatı’yla alakalı olarak ate-şkes anl-aşmasıyla ilgili, “Türkiye’den harika haberler. Kısa süre sonra Pe-nce ve Po-mpeo basın toplantısı yapacak. Teşekkürler Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak.” diye ekledi.

Su-riye’nin ku-zeyinde yapılan Ba-rış Pı-narı Ha-rekatı’nda A-BD ile Tü-rkiye’nin anlaşması üzerine YP-G ter-ör örgü-tünün serbest bıraktığı akabinde ise yakalanan Tür-kiye uyruklu DE-AŞ’lılar Şan-lıurfa’ya getirilecek. Yaklaşık 150 DE-AŞ’lı ter-örist ce-zaevlerine bırakılacak. Tü-rk uy-ruklu olmayanlar ise T-el Ab-yad’da ki ce-zaevlerinde SM-O ko-ntrolünde kalacak.

Türkiye tarafından Su-riye’nin kuzeyini ter-ör örgü-tü P-KK’dan temizlemek adına 9 Ekim’de Ba-rış Pı-narı Ha-rekâtı start almıştı. Ha-rekâtın 9. gününde A-me-rika Bir-leşik De-vletleri ile yapılan mutabakat çerçevesinde ter-ör örgü-tü PK-K/YP-G iş-gal ettiği bölgelerden çekilmeye başlayacağı ifade olarak eklenmişti.

Cum-hurbaşkanı Er-doğan bugün ya-bancı basın temsilcilerine yaptığı açıklamada B-arış Pı-narı Ha-rekatı başladığında ter-ör örgü-tünün elindeki P-K-K/Y-P-G mensuplarını serbest bıraktığını duyurmuştu.

Cum-hurbaşkanı Er-doğan, “YP-G 750 kadar DE-AŞ mi-li-tanını serbest bıraktı, bunların 195’ini yakaladık” demişti. Bu açıklama sonrası Yakalanan 195 DE-AŞ ter-öristinden 150’sinin ise Tür-kiye’ye getirileceği ve ce-za-evine konulacağı bildirildi. İlk etapta Şa-nlıurfa’ya getirileceği öğrenilen yaklaşık 150 DE-AŞ’lı ter-öristin, Tür-kiye uyr-uklu olduğu aktarıldı.

TEL AB-YAD’DA YA-BANCI UY-RUKLULAR OLA-CAK: Bir diğer edinilen gelişme ise yabancı uyruklu DE-AŞ’lilerin ise T-el Ab-yad’daki Su-riye Mil-li Or-du gözlem noktaları ile karargahlarına götürüldükleri de gelen bilgiler arasında.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir